Finansiering / budsjett oppdatert 04.07.24

Finansiering: vi har delt opp i tre kategorier, til sammen tre millioner. Vi jobber i hver kategori systematisk for å oppnå våre mål. Vi har som mål i komme i havn i 2026. Et slikt prosjekt vil ta tid, ikke minst å bygge det tar omtrent et år. Det blir lagt ut på anbud, så snart vi har fått inn 2 millioner.

Beløp per juli 2024  Nok 800 000,-

Kategori 1   Næringslivet / private

750 000

Oppnådd:  Kr 200 000

1. Eiker Begravelses byrå

90 000

innbetalt (ferdig 2025)

2. private givere 

50 000

innbetalt

3. gave konsertturné mai 2024

50 000 

innbetalt (ferdig sept. 2024)

4. inntekter konsert de Madrigale

beløp ? 

konserten er 30.07.24

5. inntekter hagekonsert

beløp ?

under planlegging

6. inntekter konsert oratoriekor

60 000  (forventet)

konserten er 02.11.24

7. annonse inntekter

11 500     ( 03.07.24) blir nok mer

høsten 2024

8. privat gave, turné

50 000

tilsagn 2025 / 2026

9. inntekt av konsertprosjekter 

60 000  (forventet)

tilsagn 2025 / 2026

10. privat gave 1 + 2 

beløp ? 

muntlig tilsagn

11. flere større bedrifter

beløp ?

under behandling

13. inntekt konsert kjendiser

beløp ?

under planlegging


Kategori 2    Stiftelser og Fond

1 250 000

Oppnådd: Kr 600 000

1. Eckbo legat 

100 000

innvilget 09.02.2024

2. Sparebank stiftelsen

500 000

innvilget 11.04.2024

3. Olav Thon Stiftelsen

100 000

søkt 11.03.24 (ikke fått svar)

4. ASAF (Anders Sveaas’ A. Fond)

100 000

søkt, ikke fått svar

5. Lyches Fond

50 000

søkt, ikke fått svar (19.03.2024)

6. Einar Juels Legat

søker 2025

7. Equinor


avslått, vi søker igjen

8. Bergesen stiftelsen 


avslått, vi søker igjen

9. Anthonstiftelsens aktivitetsstøtte


ikke søkt enda

10. Vi jobber med flere


under arbeid
Kategori 3  Lokale sparebanker

1 000 000

Vi søker etter oppnådd 2 mill

1. Lokal Sparebank

2. Lokal Sparebank
SUM alle tre kategorier 

3 000 000

Saldo per dags dato:   Kr 800 000

Det er en kjensgjerning at det er lettere å få til topp-finansiering enn å søke i starten, men vi jobber hard med å få det til. Det er et prosjekt som kan ta litt tid. Vi kan ikke bestille selveste instrumentet før vi har fått inn 2 millioner. Det kan hende det er litt ventetid før et firma kan begynne å bygge for oss. Rammen er tre år (slutten av 2026)
Et slikt instrument er berammet til 3 millioner. Kronekursen endres regelmessig, og det endelige beløpet vil bli avgjort når siste fakturaen er betalt.


VIPPS: 54 16 87

bankkonto: 1506 06 37382  -  Øvre Eiker Kirkelige Fellesråd (den foretrukne) 


eller

bankkonto: 2220 20 67836  -  Haug menighetsråd