Hvorfor et nytt "gammelt" orgel til Haug kirke?

 

Året var 1622, et skip med et nytt orgel fra Nederland ankom Stavanger. Orgelbyggermester Albert Kiespenning kom selv til Stavanger for å montere det nye orgelet. Det ble stående i domkirken i hvert fall frem til 1856, men ble etter hvert «umoderne» og ble dessverre skiftet ut. Kiespenning bygde flere orgler, og søsterorgelet fra Stavanger er fortsatt i drift i Wijk bij Duurstede (NL) - en perle uten like som lar oss spille eldre musikk autentisk. Alt av orgler fra denne tiden ble skiftet ut i Norge, og vi hadde ikke noe igjen fra denne epoken i noen av kirkene våre.

 

Men med tiden kom en ny nederlender inn i bildet. I oktober 1997 ble Abram Bezuijen ansatt som kantor/organist i Haug kirke. Det var et prekært behov for et nytt og større orgel i Eikers hovedkirke, og Abram skulle være pådriver for orgelsaken. Det nye orgelet kom på plass i 2004, bygget av tyske Jürgen Ahrend, med en klang og byggemåte fra rundt 1700. Dette orgelet er en glede for mange, og instrumentet brukes nesten daglig til både kirkelige handlinger, øving og konserter. Siden 2004 har det blitt holdt mange konserter samt mesterklasser i samarbeid med Norges Musikkhøyskole, med professorer fra både Norge og utlandet. Det å kunne spille musikk med et «tidsriktig» klangbilde er viktig for å kunne forstå musikken. Instrumentet inspirerte bl.a. Ellinor Grimnes fra Skotselv til å bli kirkemusiker.


Allerede i 2004 ble det snakket om et tilleggsorgel, men tiden var ikke moden enda. Nå har tiden kommet for å realisere dette prosjektet, å bygge et orgel med en klang basert på tidlig 1600-tall. Med andre ord, klangen som beriket Stavanger domkirke i over to hundre år og siden har vært fraværende i 150 år, vil kunne oppleves igjen i Norge.


Hvorfor Hokksund? Haug kirke og Øvre Eiker ble for alvor satt på orgelkartet i 2004, og siden den gang har organister / orgelprofessorer fra bl.a. Tyskland, Nederland, Italia, Danmark, Sverige, Polen, Russland, England, Japan og Korea konsertert her. Det nye orgelet vil ved siden av konserter og opplæring av nye generasjoner med organister, i tillegg bli brukt i både gudstjenester og kirkelige handlinger, det går hånd i hånd. Det vil være svært unikt for Norge og Østlandet å ha et slikt instrument tilgjengelig. Tiden er moden nå, vi fikk en varm anbefaling av noen av våre fremste lærere på Norges Musikkhøyskole.


Trenger Haug kirke to orgler? Svaret er både ja og nei.

NEI, fordi vårt vakre orgel fra 2004 fyller rollen sin med glans i både gudstjenester og kirkelige handlinger. Det dekker menighetens behov på en utmerket måte.

JA, fordi vi snakker om kultur, en epoke som har vært fraværende i Norge lenge, vil kunne oppleves igjen, en opplevelse å høre og spille på. 

Et 1600 talls orgel vil som regel være et orgel nr 2, siden det har færre stemmer enn ett hovedorgel. Like før jul 2022 fikk vi positivt svar fra Riksantikvaren og biskopen slik at vi nå kan gå i gang med finansieringen av dette prosjektet. Et slikt instrument koster mellom 2,7 og tre millioner kroner. Dette inkluderer selve instrumentet, maling av orgelhuset, bladgull på utskjæringene, transport samt kost og losji under monteringen. 

Vårt naboland Sverige har et orgel fra 1604 bevart i Morlanda kyrka, og har samtidig investert i nye "1600-talls-orgler" i f.eks. Haga kyrkan og Örgryte nya kyrkan i Göteborg. Danmark har bl.a. Compenius orgelet fra 1610 i Frederiksborg Slottskirke samt Raphaëlis orgelet i Roskilde domkirke, hvor Rückpositivet er fra 1554.

Vi mener at det vil være en berikelse å kunne få oppleve klanger fra 1600-tallet også hos oss i Norge og Hokksund, og dette vil definitivt sette Hokksund på kartet.

Kiespenning orgel fra 1631

Wijk bij Duurstede, NL


Dette orgelet har blitt restaurert/rekonstruert og har en meantone temperering. Orgelhuset er fra 1557.

Tenk om Stavanger fortsatt hadde sitt Kiespenning orgel fra 1622